ЦЕНИ

= Maшина със спирала =

= Машина с вода под налягане =

ВАЖНО ! - Всички цени подлежат на коментар след оглед на място в зависимост от сложността на проблема !